Pinnalla nyt

  • Vuoden Uusyritys turvaa maakunnan kärkialojen yritysten työvoiman saatavuutta. Lue lisää »
  • Koronavuosi sai yrittäjyydestä haaveilevat toimimaan. Lue lisää »

Yrityksiä perustetaan taas yhtä ahkerasti kuin ennen korona-aikaa

Kuopion seudun Uusyrityskeskuksen kautta perustettiin tammi-syyskuun aikana kaksikymmentäkolme prosenttia vähemmän uusia yrityksiä kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Koronapandemia vaikuttaa kokonaislukuun erityisesti kevään osalta, jolloin shokki oli pahimmillaan. Kesällä ja alkusyksyllä yrityksiä perustettiin jo huomattavasti aktiivisemmin kuin keväällä.

Varsinkin suurten kaupunkien alueella toimivissa Uusyrityskeskuksissa maaliskuussa alkanut koronakriisi vähensi huomattavasti yritysten perustamisaktiivisuutta. Toisen kvartaalin aikana uusia yrityksiä syntyi selvästi vähemmän kuin ensimmäisellä kvartaalilla. Kolmannen kvartaalin aikana määrä kohosi kuitenkin jälleen koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Kuopion seudulla yrityksiä perustettiin loppukesän ja alkusyksyn aikana enemmän kuin koronaa edeltävänä aikana.

– Kuopion seudulla oli heti keväällä koronakriisin iskiessä paljon lomautuksia, minkä seurauksena monet lähtivät toteuttamaan yrittäjyyshaaveitaan. Jonkin verran tuli myös paluumuuttajia Savoon samasta syystä perustamaan yritystä kotiseudulle, kun työtilanne muuttui muualla epävarmaksi. Yrittäjyys on usein vuosien harkinnan tulosta ja monille oikea hetki oli nyt, kun palkkatyö ei enää tuntunutkaan niin varmalta toimeentulon lähteeltä kuin ennen, kertoo Kuopion seudun Uusyrityskeskuksen toimitusjohtaja Tarja Pöyhönen.  

Kuopionseudun Uusyrityskeskus ry
Tarja Pöyhönen, toimitusjohtaja
p. 044 388 3085
tarja.poyhonen@uusyrityskeskus.fi

Kuopionseudun Uusyrityskeskus ry on v. 1998 perustettu yleishyödyllinen yhdis­tys, joka auttaa yrittäjiksi aikovia yritysideoi­den ja yrittäjävalmiuk­sien arvioinnissa, luomaan elinkelpoisia ja kannattavia yrityksiä ja pyrkii varmista­maan yritysten liik­keellelähdön sekä uu­sien työpaikkojen syntymisen. Uusyrityskeskus on osa Kuopion kaupungin ja muiden jäsenkuntien elinkeinopalvelua. Kuopionseudun Uusyrityskeskuksen toimintaa rahoittavat Kuopion kaupunki, Lapinlahden, Rautavaaran ja Siilinjärven kunta. Lisäksi yhdistyksen jäsenenä ovat n. 70 yritys- ja yhteisöjäsentä mm. tili- ja mainostoimistoja, pankkeja ja vakuutusyhtiöitä, joiden asiantuntemus on myös asiakkaittemme käytettävissä. Yhdistyksen avulla on perustettu yli 3500 uutta yritystä Kuopion seudulle. Yritysneuvontamme on aina asiakkaalle maksutonta.

Lisää blogikirjoituksia