Pinnalla nyt

 • Vuoden Uusyritys turvaa maakunnan kärkialojen yritysten työvoiman saatavuutta. Lue lisää »
 • Koronavuosi sai yrittäjyydestä haaveilevat toimimaan. Lue lisää »

Aloittavan yrittäjän muistilista

Aloittavalla yrittäjällä on paljon muistettavaa ja sitä varten olemme koonneet listan asioista, jotka on syytä muistaa.

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma (LTS) on kuvaus siitä mitä aiot tehdä ja miten, jotta muutkin kuin sinä itse kuten rahoittajat ymmärtävät mistä liiketoiminnassa on kyse.

LTS:n pitää olla kirjallisessa muodossa ja sisältää myös tarvittavat laskelmat, joihin saat tarvittaessa kiinteät kulut kuten vaikka vuokrat, toiminnan laajuudesta johtuvat muuttuvat kulut ja oman palkkatavoitteen.

Siinä olisi hyvä kuvata myös kannattavuuden kriittinen piste eli se myynnin määrä, jolla kaikki kustannukset saadaan katettua, mutta yritys ei tuota voittoa eikä tappiota.

Markkinoiden selvittäminen

Ihan ensimmäiseksi kannattaa kartoittaa tuotteesi tai palvelusi kysyntä suunnitellulla toiminta-alueella.

Onko sinulla tiedossa olevia kilpailijoita ja miten sinun tuotteesi eroaa kilpailijoista, kuinka ainutkertainen se on?

Mainonnan suunnittelu kannattaa aloittaa markkinoiden selvittämisen pohjalta.

Starttiraha

Starttirahan hakemisen tärkein muistettava asia on, että hakemus on aina tehtävä ja odotettava päätös starttirahasta ENNEN yritystoiminnan aloittamista.

Starttirahahakemus tehdään sähköisesti TE-toimistolle oma asiointi -palvelun kautta. Pakollisia hakemuksen liitteitä ovat verovelkatodistus, jonka voi tilata verottajan nettisivujen kautta, liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat.

Hakemuksen ja pakollisten liitteiden toimittamisen jälkeen TE-toimisto pyytää Kuopion seudun Uusyrityskeskukselta starttirahalausunnon. Lausuntomenettelyprosessi Kuopion seudun Uusyrityskeskuksen kanssa vaatii henkilökohtaisen yritysneuvontakäynnin, jolla kannattaa käydä jo ennen starttirhahakemuksen tekemistä. Jos olet jo asioinnut Uusyrityskeskuksessa, niin sinun ei tarvitse huolehtia lausunnosta vaan yritysneuvojamme ottaa sinuun yhteyttä, jos hän tarvitsee vielä lisätietoja lausuntoa varten.

Rahoituksen kartoitus

Voit hahmotella yrityksesi rahantarvetta jo liiketoimintasuunnitelmassa ja Kuopion seudun Uusyrityskeskuksen yritysneuvojat myös auttavat sinua arvioimaan liiketoimintasi investointien ja toiminnan pyörittämiseen tarvittavan käyttöpääoman määrää.

On myös tärkeää arvioida kuinka paljon sinulla on mahdollista käyttää omaa rahaasi liiketoiminnan käynnistämiseen. Finnvera, pankki tai muu ulkopuolinen sijoittaja yleensä edellyttävät sinulta usein myös omaa sijoitusta tai se ainakin helpottaa ulkopuolisen rahoituksen saamista tai takauksia.

Ennen yritystoiminnan aloittamista kannattaa selvittää kaikki tukimahdollisuudet, siinä yritysneuvojamme voivat myös auttaa.

Sopimukset

Sinun kannattaa selvittää mitä sopimuksia sinun on tehtävä.

 • perustamissopimukset (pakolliset)
 • muut perustamiseen liittyvät sopimukset (esimerkiksi osakassopimus, jäsensopimus, yhtiömiessopimus)
 • muut tarvittavat sopimukset (esimerkiksi liikehuoneiston vuokrasopimus, sopimus tavaratoimituksista, leasing-sopimus, työsopimus, alihankintasopimus)
 • Lue aina sopimus ennen allekirjoittamista ja selvitä tarkkaan mihin sitoudut (voit käyttää tarvittaessa myös ulkopuolisia asiantunjoita sopimuksen arviointiin)

Aloitettaessa yritystoiminta yrityskaupalla kannattaa käydä henkilökohtaisessa yritysneuvonnassa jo ennen lopullisen kaupan tekemistä

Rekisteröinti kaupparekisteriin

 • ei ennen starttirahapäätöstä
 • oy:n osakepääoma on maksettava yrityksen tilille ennen rekisteröimistä
 • ks. ytj.fi

Viranomaislupien tarve on kartoitettava ennen toiminnan aloittamista

 • ilmoitus-/rekisteröintivelvollisuus
 • luvanvaraisuus

Toimitilat

Suunnittele onko sinun järkevämpää vuokrata yrityksellesi toimitilat vai sijoittaa omaan kiinteistöön.  Yritystoimintaasi sopiva sijainti kannattaa miettiä tarkasti. Helppo saavutettavuus ja sijainti, sijainti ja vielä kerran sijainti saattavat ratkaista menestyykö yrityksesi vai ei. Esimerkiksi ravintolan tai kahvilan soveltuvuus liiketoimintaan kannattaa selvittää terveystarkastajan kanssa ennen vuokrasopimusten allekirjoittamista ja toiminnan aloittamista. Muillakin toimialoilla kannattaa selvittää tiloihin liittyvät mahdolliset viranomaistarkastukset.

Rahaliikenne

Yritykselle on avattava oma tili, tarvittaessa on hankittava oma maksupääte ja laskupohjat.

Kirjanpito

Toiminnan laajuudesta riippuen sinun on selvitettävä tarvitsetko yhdenkertainen kirjanpidon vai kahdenkertaisen kirjanpidon. Ellet itse ole kirjanpidon ammattilainen, sinun kannattaa ostaa palvelu esimerkiksi tilitoimistolta tai ainakin käydä tilitoimistoasiantuntijalla alkuneuvonnassa.

Verotus

Yrityksen perustamisvaiheessa sinun on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos toimintasi on arvonlisäverollista ja sen lisäksi liikevaihtosi ylittää 10000 euroa. Sinun on myös ilmoittauduttava ennakkoperintärekisteriin ennakkoveron määrittämistä varten. Näissä asioissa sinua auttaa tarvittaessa Kuopion seudun Uusyrityskeskuksen veroasiantuntija.

Vakuutukset

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutus) on päätoimiselle yrittäjälle pakollinen vakuutus. YEL on yrittäjän sosiaaliturvan perusta. Yrittäjä maksaa eläketurvansa aina itse.

Suosittelemme lisäksi tapaturmavakuutuksen hankkimista, se ei ole  pakollinen, mutta hyvin suositeltava. Liiketoiminnan riskien mukaan kannattaa kartoittaa myös tarvittavat vastuu- ja oikeusturvavakuutukset, omaisuusvakuutukset ja muut vakuutukset, jotka ovat suunnitellussa toiminnassa tarpeen.  Tarjouksia voit pyytää eri vakuutusyhtiöiltä ja yritysneuvojamme voivat tehdä sinulle myös asiantuntijalähetteen Kuopion seudun Uusyrityskeskuksen jäseninä oleville vakuutusyhtiöille asioinnin nopeuttamiseksi.

Työttömyysturva

Yrittäjäksi ryhtyvän kannattaa siirtyä palkansaajan työttömyyskassasta yrittäjäkassaan mahdollisimman pian yritystoiminnan aloittamisen jälkeen, jotta työttömyysturva säilyy (viimeistään kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta).

Yrittäjälle mahdollisia työttömyyskassoja ovat:

Henkilöstö

Jos sinulla on vakituisia työntekijöitä, niin sinun on ilmoittauduttava työnantajarekisteriin ja sinun on huolehdittava seuraavista asioista:

 • työehtosopimukset, työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki, jne.
 • kustannus yritykselle eli palkan maksusta työntekijöille  (palkka + sivukulut )

Uusia työntekijöitä palkatessa sinun kannattaa selvittää palkkatukimahdollisuudet ENNEN työntekijän palkkaamista työntekijältä tai Pohjois-Savon TE-toimistosta.

Asiantuntijatapaamiset

Kuopion seudun Uusyrityskeskuksella on noin 70 jäsentä ja 100 asiantuntijaa, joille voimme tehdä asiantuntijalähetteen syvemmän asiantuntemuksen saamiseksi liiketoiminnan tueksi ja asioinnn nopeuttamiseksi.

Meillä on jäsenenä mm. pankkeja, vakuutusyhtiötä, tilitoimistoja, markkinoinnin ja myynnin ammattilaisia. Kysy tarkemmin asiantuntijaverkostostamme henkilökohtaisessa yritysneuvonnassa.

Yrittäjän tukiverkosto

Monesti sanotaan, että yrittäminen on yksinäistä, mutta yrittäjille on tarjolla paljon erilaisia yrittäjäverkostoja, joihin kannattaa kuulua. On olemassa yleisiä yrittäjäverkostoja sekä monilla aloilla myös oman alan yrittäjäyhdistyksiä tai -järjestöjä.

Elinkeinoelämän järjestöt

Järjestöihin kuuluminen kuuluminen ei ole yrittäjälle pakollista, mutta usein hauskaa ja hyödyllistä, koska saat jäsenetuna rahanarvoisia neuvoja ja hyödyllisiä verkostoja.