Pinnalla nyt

  • Vuoden Uusyritys turvaa maakunnan kärkialojen yritysten työvoiman saatavuutta. Lue lisää »
  • Koronavuosi sai yrittäjyydestä haaveilevat toimimaan. Lue lisää »

YEL-Vakuutus on yrittäjän Elämänturva

 

 

 

YEL-Vakuutus on yrittäjän Elämänturva

 

Yrittäjyyden merkitystä Suomen taloudelle ei voi korostaa koskaan liikaa. Yrittäjyys luo uusia työpaikkoja, tervettä kilpailua ja uusia kumppaniverkostoja sekä tukee monilla eri tavoilla yhteiskunnan hyvinvointia.

Kuitenkin tilastojen mukaan jopa kolmanneksella yrittäjistä työtulo oli vuonna 2018 alle 12 576 euroa, mikä ei riitä ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Vaikka yrityksen liiketoimintasuunnitelma olisi kuinka huolellisesti tahansa tehty, niin elämän käänteitä ei voi aina ennustaa

YEL-vakuutus on yrittäjän tärkein turvaverkko. Se vaikuttaa suoraan sosiaaliturvaan muun muassa työttömyyden kohdatessa, perheen perustamisvaiheessa, sairastuessa ja eläkkeelle jäädessä. YEL-vakuutuksen työtulo on eläkkeen lisäksi monen sosiaalietuuden perusteena. Kela käyttääkin YEL-työtuloa yrittäjän etuuksien laskennassa.

YEL-työtulon tulisi vastata vuosipalkkaa, joka maksettaisiin samaa työtä tekemään palkatulle työntekijälle. Työtulolla hinnoitellaan yrittäjän työpanos yrityksessä. YEL-työtulo ei liity myöskään suoraan millään tavalla yritystoiminnan kannattavuuteen.

YEL-työtulon pitäminen oikealla tasolla koko työuran ajan on nykyisin entistäkin tärkeämpää. Vasta viimeisiksi työvuosiksi oikealle tasolle korotettu työtulo ei välttämättä ehdi kerryttämään tavoiteltua eläkettä.

Moni yrittäjä kokeekin ettei hänellä ole varaa sairastaa. Erityisen hankalaa on yksinyrittäjällä, sillä sairauden iskiessä ei monesti ole tuuraaja. Yritystoiminta pahimmassa tapauksessa pysähtyy eikä synny tulosta. Onneksi myös yrittäjä voi hakea Kelan sairauspäivärahaa, joka paikkaa ansionmenetystä sairastamisen ajalta.

Kela laskee yrittäjän sairauspäivärahan määrän viimeksi vahvistetun verovuoden YEL-työtulon mukaan. YEL-vakuutetun yrittäjän omavastuuaika on sairastumispäivä.

Kelan sairauspäiväraha auttaa yrittäjää lyhytkestoisen työkyvyttömyyden sattuessa kohdalle. Joskus työkyvyttömyys kuitenkin pitkittyy. Pahimmassa tapauksessa jatkaminen nykyisissä työtehtävissä ei ole enää mahdollista. Tällöin YEL-vakuutetulla yrittäjällä on mahdollisuus hakea apua ammatillisesta kuntoutuksesta tai hakea työkyvyttömyyseläkettä.

Joskus yrittäjä mieluummin sijoittaa tai säästää itse eläkepäiviä varten ennen kuin maksaa YEL-maksuja. Kukaan ei kuitenkaan osaa ennustaa kauanko säästöjä ehtii kerätä, kun sairaus tai työkyvyttömyys mahdollisesti osuu kohdalle. YEL-vakuutusta ei pitäisikään ajatella pelkästään sijoituksena eläkepäiviin, sillä se on yrittäjän tärkein vakuutus myös ennen eläkeikää.

Perhe-eläkkeen määrä perustuu eläkkeeseen, jota menehtynyt yrittäjä itse sai tai olisi saanut työkyvyttömyyseläkkeenä. Perhe-eläkkeen määrään vaikuttaa edunsaajien lukumäärä. Enimmillään leskeneläke on puolet menehtyneen yrittäjän eläkkeestä. Jos taas edunsaajina on leski ja kaksi lasta, perhe-eläke on menehtyneen yrittäjän eläkkeen suuruinen.

Monesti yrittäjät kysyvät, eikö kannattaisi pitää YEL-työtulo minimissä ja ennemmin keskittyä muuhun sijoittamiseen sekä säästämiseen. Leskeneläkkeen määrää muihin sijoituskohteisiin verrattaessa on hyvä huomata, että leskeneläkettä maksetaan koko loppuelämän ajan eli hyvinkin pitkään. Jos leski saa vaikkapa 20 vuoden ajan leskeneläkettä 1 000 €/kk, siitä kertyy jo 240 000 euron suuruinen kokonaispotti ilman indeksien eläkkeen määrää nostavaa vaikutusta.

YEL – vakuututusta voikin perustellusti nimittää yrittäjän ja hänen läheistensä Elämänturvaksi.

Panu Myöhänen

Liiketoimintajohtaja

LähiTapiola Savo

Lisää blogikirjoituksia