Pinnalla nyt

  • Vuoden Uusyritys turvaa maakunnan kärkialojen yritysten työvoiman saatavuutta. Lue lisää »
  • Koronavuosi sai yrittäjyydestä haaveilevat toimimaan. Lue lisää »

Avoimen yhtiön perustaminen

Avoimen yhtiön perustamiseen tarvitaan vähintään kaksi yhtiömiestä (eli henkilöä). Yleensä nämä ovat luonnollisia henkilöitä, mutta yhtiömiehinä voivat olla myös oikeushenkilöt (yritykset ja yhteisöt). Henkilöyhtiöitä on kahdenlaisia: avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä. Avoimessa yhtiössä ainakin yhdellä yhtiömiehellä täytyy olla pysyvä asuinpaikka ETA-alueella.

Yhtiömiehet sijoittavat yhtiöön yhtiöpanoksen, joka on rahaa, omaisuutta tai työtä. Avoimessa yhtiössä sijoitukseksi riittää yhtiömiesten työpanos.

Avoimessa yhtiössä kaikki yhtiömiehet vastaavat yhtiön sitoumuksista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan ja päättävät yhdessä sen asioista, jos muuta ei ole sovittu.

PERUSTAMISTOIMET

Yhtiömiehet tekevät kirjallisen yhtiösopimuksen, jossa lain mukaan on mainittava yhtiön toiminimi, kotipaikkana oleva Suomen kunta, toimiala sekä yhtiömiehet. Lisäksi yhtiösopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi yhtiön edustusoikeudesta, yhtiöosuuden luovutuksesta, yhtiöstä eroamisesta, voitonjaosta sekä siitä, miten yhtiösopimus voidaan irtisanoa tai purkaa.

Yhtiömiehet voivat yhtiön perustamisen yhteydessä laatia myös erillisen kirjallisen yhtiömiessopimuksen. Yhtiömiessopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi yhtiön hallinnosta, yhtiömiesten yksimielisyyttä edellyttävistä päätöksistä, kilpailukiellosta ja riitatilanteiden hoitamisesta. Sopimuksessa pyritään myös säätelemään yhtiömiesten vastuuta yhtiön velvoitteista. Tällainen rajoitus ei kuitenkaan sido kolmatta osapuolta. Yhtiömiessopimusta ei liitetä perustamisilmoitukseen. Sopimus tulee tehdä erittäin huolellisesti käyttäen apuna lakiasiantuntijaa.

Henkilöyhtiö täytyy rekisteröidä kaupparekisteriin ja Verohallintoon. Ilmoitus tehdään Y2-lomakkeella. Lisäksi täytetään henkilötietolomake. Lomakkeita saa osoitteesta ytj.fi. Ilmoitukseen pitää liittää alkuperäinen yhtiösopimus. Rekisteröinti on maksullista (240 euroa vuonna 2017). Ilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta, muussa tapauksessa yhtiön perustaminen raukeaa. Henkilöyhtiö syntyy rekisteröimisellä kaupparekisteriin.

 KENELLE AVOIN YHTIÖ SOPII?

Avoimen yhtiön perustamista on harkittava erittäin tarkkaan. Avoin yhtiö on sopiva perheyritysten yritysmuoto. Täytyy muistaa, että avoimessa yhtiössä yhtiömiehet vastaavat yhtiön sitoumuksista yhdessä tasavertaisesti. Jos yksi yhtiömies tekee sitoumuksen, myös muut ovat vastuussa siitä. Yhtiömiesten välillä täytyy siis olla erittäin suuri luottamus. Yhtiömiesten vastuuta voidaan kuitenkin rajata sopimuksella.