Pinnalla nyt

KORONAN VUOKSI PIENYRITYKSET JOUTUVAT LOMAUTTAMAAN TYÖNTEKIJÖITÄ

Eipä vielä kuukausi sitten ollut mitään tietoa korona-nimisestä epidemiasta, maailma on muuttunut nopeasti. Hallitus miettii jopa poikkeuslakeja.

Ravintolat ja kahvilat, urheilupaikat ovat tyhjentyneet, uskaltaako sitä enää mennä edes kampaajalle tai hierontaan? Kaupoista hamstrataan kaikkea, erityisesti vessapaperia. Onhan kautta aikojen meillä ollut vessahuumoria, mutta nyt some on oikein räjähtänyt.

Monelle pienyrittäjälle tämä tarkoittaa asiakkaiden katoamista ja tapahtumien perumista. Tilitoimistoyrittäjän puhelin on soinut viikonloppuna, miten työntekijä lomautetaan? Lopetanko yritystoiminnan kokonaan? Irtisanonko työntekijöitä? Rahat loppuvat pian! Toivottavasti vältytään sentään irtisanomisilta ja yritysten lopettamisilta.

Mitä tarkoittaa lomauttaminen?

Lomauttaminen tarkoittaa sitä, että työnantaja saa tiettyjen ehtojen täyttyessä keskeyttää työn ja palkanmaksun, mutta työsuhde pysyy voimassa. Toimintatavoista ja määräajoista on säädetty työsopimuslaissa ja työehtosopimuksissa. Aina kannattaa tarkistaa oman alan TES.

Milloin ja miten voi lomauttaa työntekijän?

Käytännössä työnantaja saa lomauttaa vain kahdella perusteella:

  • Tuotannollisista tai taloudellisista syistä
  • Silloin, kun työnantajan mahdollisuudet tarjota työtä ovat huonontuneet tilapäisesti. Silloin, kun työn tarjoamisedellytysten voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää. Tällöin lomautus on määräaikainen.

Lomauttaminen koskee ensisijaisesti vakituisessa työsuhteessa olevia. Määräaikaisenkin työntekijän voi lomauttaa tietyissä tapauksissa silloin, kun vastaavassa työssä olevan voisi lomauttaa.

Työnantaja ja työntekijä voivat yhteisesti sopia määräaikaisesta lomauttamisesta silloin, kun se on tarpeellista työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilanteen vuoksi.

Lomautus voidaan toteuttaa joko kokoaikaisena tai osa-aikaisena. Osa-aikaisesti lyhennetään päivittäistä tai viikoittaista työaikaa. Työsuhde pysyy aina voimassa lomautuksen ajan.

Työntekijällä on oikeus mennä töihin toiselle työnantajalle lomautuksen aikana. Kun työtilanne paranee, työnantaja kutsuu lomautetut takaisin töihin, yleensä viimeistään 7 vrk ennen työn alkua.

Lomautuksesta pitää ilmoittaa 14 päivää etukäteen

Työnantajan pitää esittää työntekijälle lomauttamista koskeva ennakkoselvitys, usein TES määrää, vaikka pienissä yrityksissä velvoitetta ei muuten olisi.

  • Selvityksen voi antaa suullisesti tai kirjallisesti
  • Pitää kertoa lomautuksen peruste, arvioitu laajuus
  • Miten lomautus toteutetaan
  • alkamisajankohta ja kesto.

Mielestäni ennakkoselvitys ja työntekijöiden kanssa keskusteleminen osoittavat sitä luottamusta, mitä pienissä yrityksissä on työnantajan ja työntekijän välillä. Joissakin työehtosopimuksissa lomautuksesta on ilmoitettava aikaisemmin kuin 14 päivää, joten työehtosopimus on hyvä olla hallussa myös pienillä työnantajilla.

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Työnantajan on annettava työnantajan ilmoitus lomauttamisesta henkilökohtaisesti, kirjeitse tai sähköisesti. Lisäksi työnantajan on annettava pyynnöstä todistus, jossa näkyy lomautuksen syy, alkamisaika ja arvioitu kesto. Näitä varten on olemassa valmiita lomakkeita.

Jos työntekijä lomautetaan ja hän kuuluu liittoon tai työttömyyskassaan, on hänellä oikeus työttömyysturvaan tai Kelan tukeen. Lomautetun kannattaa heti olla yhteydessä TE-toimistoon ja ilmoittautua ensimmäisestä lomautuspäivästä työttömäksi työnhakijaksi.

Työntekijä saa ottaa vastaan muuta työtä lomautusaikana sekä irtisanoa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa, paitsi, jos lomautuksen loppuajankohta on selvillä, tällöin tuo oikeus poistuu 7 vrk ennen työn alkua. Huomattavaa on kuitenkin se, että kilpailijalle ei saa mennä töihin. Esimerkiksi myyntiedustaja ei voi mennä toiselle vastaavalle yritykselle myyntiedustajaksi lomautuksen aikana.

Myös verolliset luontoisedut, mm. asuntoetu tai autoetu yleensä säilyvät, mutta työnantajalla on oikeus periä niistä vuokraa. Tämä perustuu siihen, että verolliset luontoisedut ovat osa palkkaa.

Lomautuksen aikana kertyy vuosilomaa tietyin edellytyksin, tästä on työehtosopimuksissa omat säädöksensä.

Vaikka yrityksen perustaminen houkuttaisi, niin työntekijä ei saa perustaa kilpailevaa yritystä tai muuten tuottaa vahinkoa työnantajalle, esim. kertomalla liikesalaisuuksia.

Tarkempaa tietoa ja lomakkeita:

  • Työsuojeluhallinto: tyosuojelu.fi hakusanaksi lomautus.
  • Sekä oman alan työehtosopimus.

Ollaan kuitenkin positiivisella mielellä ja toivotaan, että korona-virus saadaan nopeasti hallintaan ja sen voima ehtyy. Vaikutuksia Suomen ja maailman taloudelle voi tällä hetkellä vain arvata. Rokotteitakin on kehitteillä niin Saksassa kuin Yhdysvalloissakin.

 

Marjo Valtanen, projektipäällikkö

Tie Menestykseen: Aloittaneesta yrityksestä onnistujaksi -hanke

Kuopio 16.3.2020

Lisää blogikirjoituksia