Pinnalla nyt

  • Vuoden Uusyritys turvaa maakunnan kärkialojen yritysten työvoiman saatavuutta. Lue lisää »
  • Koronavuosi sai yrittäjyydestä haaveilevat toimimaan. Lue lisää »

Yrittäjän sosiaaliturva, onko sitä?

 

 

Yleinen harhaluulo tuntuu olevan, että yrittäjällä ei ole sosiaaliturvaa lainkaan tai se on paljon heikompi kuin palkansaajan tai ainakin sen hankkiminen on yrittäjälle paljon kalliimpaa kuin palkansaajalle.

 

Yrittäjällä on kyllä sosiaaliturvaa, mutta yrittäjä huolehtii aina itse omasta eläketurvastaan ja sen tasosta ottamalla riittävän tasoisen yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen.​ Yrittäjän sosiaaliturva pohjautuu YEL-vakuutuksessa yrittäjän itse ilmoittamaan YEL-työtuloon. Sen turvin yrittäjä saa tukea toimeentuloonsa, jos​ sairastuu, jää työttömäksi, saa perheenlisäystä tai jää eläkkeelle. Yrittäjien työttömyyskassan jäsenenä pitää olla vähintään 15 kuukautta turvan saadakseen jollei siirrä yrityksen aloittaessa jäsenyyttä palkansaajakassasta yrittäjäkassaan.

 

YEL:a sovelletaan yrittäjään, jonka työpanosta vastaavan työtulon arvioidaan olevan vähintään 7 656,26 euroa vuodessa (v. 2018). Myös kausiluonteisesti yrittäjätoimintaa harjoittavan yrittäjän kuuluminen YEL:n piiriin ratkaistaan vuotuisen työtulon perusteella.

 

Päivärahan laskentakaava on yrittäjillä sama kuin palkansaajillakin. Päiväraha määritellään yrittäjän maksaman YEL-maksun ja  SYT-kassan vakuutustason perusteella. Päiväraha määritellään alemmasta tasosta. Pienin eläketulon määrä, josta yrittäjän päiväraha voidaan määrittää, on 12 576 €/vuosi (v. 2018).

 

Yrittäjän kannattaa huolehtia perusturvastaan heti yritystoiminnan alusta asti. Sen tekee helposti maksamalla tarvittavat sosiaalivakuutusmaksut. Eläkkeellä tai sairaana asian murehtiminen on jo myöhäistä. Jos elät terveenä ja kuolet nuorena, niin YEL-maksujen maksaminen minimitasossa on ihan ok.

Tarja Pöyhönen

Toimitusjohtaja

Kuopionseudun Uusyrityskeskus

Lisää blogikirjoituksia