Pinnalla nyt

  • Vuoden Uusyritys turvaa maakunnan kärkialojen yritysten työvoiman saatavuutta. Lue lisää »
  • Koronavuosi sai yrittäjyydestä haaveilevat toimimaan. Lue lisää »

Toiminimen perustaminen

Yksityisenä elinkeinonharjoittajana voi Suomessa toimia luonnollinen henkilö, jolla on pysyvä asuinpaikka Euroopan talousalueella (ETA-alueella). Yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimiminen tarkoittaa, että henkilö harjoittaa liiketoimintaa yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa. Vaikka puolisot perustavat toiminimen yhdessä, yritys rekisteröidään vain toisen puolison nimiin.

Yrittäjä tekee itse päätökset ja hän on vastuussa yrityksen sitoumuksista (esimerkiksi velasta) koko omaisuudellaan. Yrittäjä siis vastaa yrityksen tappioista henkilökohtaisesti, mutta saa itselleen myöskin elinkeinotoiminnasta saatavat voitot.

Yrittäjä voi sijoittaa yritykseen rahaa, mutta se ei ole pakollista. Yrittäjä ei voi maksaa palkkaa itselleen, puolisolleen tai alle 14-vuotiaalle lapselleen, vaan rahaa nostetaan yrityksen tililtä niin sanottuina yksityisottoina. Yritystoiminnasta maksetaan veroa vuosittaisen tuloksen perusteella.

Vaikka yrittäjä omistaa toiminimiyrityksen, täytyy oma henkilökohtainen talous pitää erillään yrityksen taloudesta kirjanpidon avulla.

Toiminimiyrittäjät jaetaan ammatinharjoittajiin ja liikkeenharjoittajiin, jotka molemmat tekevät työtä omaan lukuunsa. Ammatinharjoittaja on yrittäjä, joka voi toimia ammatissaan ilman pysyvää toimipaikkaa ja ilman ulkopuolista työvoimaa. Ammatinharjoittajana voi toimia esimerkiksi ompelija, kirvesmies tai tulkki. Liikkeenharjoittaja on yrittäjä, jolla on pysyvä toimipaikka tai joka voi työllistää toisia henkilöitä.

PERUSTAMISTOIMET

Toiminimen perustaminen on yksinkertaista. Erillisiä perustamisasiakirjoja ei tarvita. Toiminnan aloittamisesta täytyy kuitenkin tehdä perustamisilmoitus kaupparekisteriin ja Verohallintoon. Ilmoitus tehdään osoitteesta ytj.fi saatavalla Y3-lomakkeella. Lisäksi täytetään henkilötietolomake. Rekisteröinti on maksullista, paperinen perustamisilmoitus maksaa 110 euroa. Yksityisen elinkeinonharjoittajan on mahdollista tehdä perustamisilmoitus sähköisesti maaliskuun alusta 2017 lähtien jolloin maksu on 70 euroa.

Toiminnan voi aloittaa heti perustamisilmoituksen tekemisen jälkeen, ellei kyseessä ole luvanvarainen elinkeino.

KENELLE TOIMINIMI SOPII?

Toiminimi on yritysmuodoista yksinkertaisin ja se on helppo perustaa. Toiminimi sopii usein aloittavan pienyrittäjän yritysmuodoksi. Toiminimi soveltuu yritykseen, jonka liikevaihto on maltillista. Jos tarvetta ei ole isoille lainoille, suurille varastoille, kalliille koneille tai monimutkaiselle verosuunnittelulle, toiminimi on helppo, halpa ja nopea yhtiömuoto. Olet henkilökohtaisesti vastuussa kaikista sitoumuksista viime kädessä koko omaisuudellasi, mutta jos riskit ovat pieniä, ei suurta huolta pitäisi olla.