Pinnalla nyt

 • Vuoden Uusyritys turvaa maakunnan kärkialojen yritysten työvoiman saatavuutta. Lue lisää »
 • Koronavuosi sai yrittäjyydestä haaveilevat toimimaan. Lue lisää »

Kuopionseudun Uusyrityksen tarkoitus, arvot ja toimintamalli

Kuopionseudun Uusyrityskeskus ry on yleishyödyllinen yhdis­tys, joka auttaa yrittäjiksi aikovia yritysideoi­den ja yrittäjävalmiuk­sien arvioinnissa, luomaan elinkelpoisia ja kannattavia yrityksiä ja pyrkii varmista­maan yritysten liik­keellelähdön sekä uu­sien työpaikkojen syntymisen. Uusyrityskeskus on osa Kuopion seudun elinkeinopalvelua. Kuopion seudun Uusyrityskeskuksen toimintaa rahoittavat Kuopion kaupunki, Lapinlahden kunta, Rautavaaran kunta ja Siilinjärven kunta. Yritysneuvontamme on aina asiakkaalle maksutonta.

Kuopion seudun Uusyrityskeskuksen toimintaa ohjaavat keskeiset arvot ovat:

 1. Yrittäjyyden ja elinkelpoisen yritystoiminnan edistäminen
 2. Asiakaslähtöisyys on aina työmme lähtökohta
 3. Toimimme yhteistyössä alueen yrityselämän kanssa
 4. Meille on hyvin tärkeää toimia luottamuksellisesti
 5. Neuvomme vain laillista liiketoimintaa
 6. Eettisesti kestävä toiminta on tavoitteemme
 7. Toimintamme on verkostomaista, koko asiantuntijaverkostomme on asiakkaan käytössä
 8. Haluamme avoimesti kertoa toiminnastamme ja tuloksista

Kuopion seudun Uusyrityskeskuksen neuvonta toimii näin:

 • Asiakkaan otettua yhteyttä uusyrityskeskukseen ohjaamme hänet joko yrittäjyysinfoihin tai neuvontaan, tarpeen mukaan riippuen siitä miten pitkällä yritystoiminnan valmistelu on.
 • Henkilökohtaisessa neuvontatapaamisissa asiakas ja yritysneuvoja jalostavat yhdessä liikeideaa eteen päin laskelmiksi ja liiketoimintasuunnitelmaksi.
 • Henkilökohtaista neuvontaa voidaan täydentää asiantuntijakäynneillä, Kuopion seudun Uusyrityskeskuksella on yli 100 yrityselämän asiantuntijaa Kuopion seudulta.
 • Yritysneuvonta- ja asiantuntijakäyntien pohjalta neuvoja tekee yhteenvedon liikeidean toimintaedellytyksistä ja toimittaa tarvittavat lausunnot mahdollisille rahoittajille.
 • Yrittäjä viimeistelee liiketoimintasuunnitelman.
 • Yrittäjä tekee neuvonnan ja valmistelun pohjalta päätöksen yrityksen perustamisesta tai luopuu ideasta tai jatkaa sen kehittämistä.
 • Yritysneuvoja tekee tarvittaessa jatkoseurantaa tai yrittäjä ottaa itse yhteyttä yritysneuvojaan ja kartoitetaan yhdessä toiminnan kehittämistarpeita.

Kuopion seudun Uusyrityskeskuksen kautta syntyy kestävää ja kannattavaa yritystoimintaa!