Opas yrittäjien työhyvinvoinnin tukemiseen yritysneuvojille

Yritysneuvojille suunnattu opas on tarkoitettu asiakastyötä yritystoimintaa suunnittelevien ja jo yrittäjinä toimivien kanssa tekeville sekä yrittäjien työhyvinvointia tukevien palvelujen järjestämistä ja niiden kehittämistä suunnitteleville. Opasta voivat hyödyntää kaikki, jotka kokevat yrittäjien työhyvinvoinnin tukemisen merkitykselliseksi niin yrittäjän itsensä vuoksi, kuin kannattavan liiketoiminnan edellytyksenä sekä laajemmassa kontekstissa yhtenä yrittäjyyttä edistävänä toimenpiteenä. Opas on syntynyt Yrittäjän Uusi Suunta-palvelun tavoitteesta lisätä yrittäjien neuvontapalveluihin työhyvinvointiin liittyvää osaamista. Oppaassa kuvataan Yrittäjän Uusi Suunta-palvelun työhyvinvointiosion sisältöä, toimintamalleja ja palvelun aikana tehtyjä havaintoja. Opas perustuu palvelun aikana eri lähteistä kerättyyn aineistoon, asiakaspalautteeseen ja yrittäjän työhyvinvointiin suuntautuneen yritysneuvojan yrittäjien kanssa käymiin työhyvinvointikeskusteluihin.

Muistikirja työhyvinvoinnin tueksi yrittäjille

Muistikirja sisältää blogikirjoituksia, työhyvinvoinnin kartoitustestejä, työhyvinvointisuunnitelmamallin ja työhyvinvoinnin huoneentaulun.

Muistikirja perustuu yrittäjien työhyvinvointiin suuntautuneen yritysneuvojan Yrittäjän Uusi Suunta-palvelun aikana tekemiin havaintoihin, kirjalliseen aineistoon sekä yrittäjien kanssa käytyihin työhyvinvointikeskusteluihin. Muistikirja on yrittäjän kanssakulkija, jonka pariin voi aina palata.