Yrityksen perustamisen tärkein vaihe on huolellinen suunnittelu.

Liiketoimintasuunnitelma (LTS) auttaa sinua jäsentelemään liikeideaasi ja kertoo, kuinka liikeidea toteutetaan käytännössä. Suunnitelman laatiminen ja liiketoiminnan huolellinen arviointi ovat tarpeellisia ennen kaikkea itsellesi, mutta tarvitset liiketoimintasuunnitelmaa myös rahoittajia ja liiketoimintakumppaneita sekä starttirahan hakemista varten.

Hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma laskelmineen antaa ulkopuoliselle käsityksen yrityksen toiminnasta, kannattavuudesta ja tulevaisuuden näkymistä. Sen avulla voit aloittavana yrittäjänä havainnollistaa ennen yritystoiminnan aloittamista, että yritykselläsi on menestymisen mahdollisuudet, vaikka tilinpäätöstiedot vielä puuttuvat.

Näin teet liiketoimintasuunnitelman

Liiketoimintasuunnitelmassa olennaista eivät ole tekstin määrä ja pitkät vastaukset, vaan se, että kerrot yritystä ja yritystoimintaa koskevat keskeiset tiedot, oman osaamisesi sekä tulevaisuuden suunnitelmat.

Toteuta unelmasi yrittämällä!