Itsemyötätunto on taitoa suhtautua itseen ystävällisesti, lempeästi ja armollisesti myös silloin, kun on kohdannut vastoinkäymisiä tai kokee epäonnistuneensa jossain. Itsemyötätunto on tietoisen yhteyden etsimistä itseen, itsen arvostamista ja vastuun ottamista omasta hyvinvoinnista – itsen kohtelusta ymmärtäen, lohduttaen ja rajoja asettaen. Itsemyötätunto suojaa mieltämme vastoinkäymisten kielteisiltä vaikutuksilta, kuten ahdistukselta, masennukselta ja stressiltä. Itsemyötätunnon myötä tyytyväisyys, myönteisyys ja luovuus lisääntyvät.

Riittävän hyvä on tarpeeksi, ja usein enemmänkin

Itsemyötätunto on perfektionismin vastavoima. Yrittäjänä saattaa helposti pyrkiä tekemään vielä enemmän ja vielä paremmin. Täydellisyyden tavoittelu pitkällä aikavälillä voi kuitenkin altistaa masennukselle. Täydellisyyden tavoittelun asemesta pyrkiminen riittävän hyvään on tarpeeksi, ja usein enemmänkin. Myötätuntoinen suhtautuminen itseen ei alenna toimintakykyä, ole epätervettä itsekkyyttä eikä välinpitämätöntä suhtautumista kanssaihmisiin. Päinvastoin huolehtimalla itsestäsi ja kohtelemalla itseäsi myötätuntoisesti jaksat suhtautua ymmärtäväisemmin kanssaeläjiin sekä oppia uusia tapoja ja kehittyä itsekritiikkiin jumiutumisen sijaan.  Itsemyötätunto vähentää epäonnistumisen pelkoa, lievittää stressiä ja auttaa suhtautumaan kanssaihmisiin entistä myötätuntoisemmin, jolloin ihmissuhteet voivat syventyä ja parantua.

Itsemyötätuntoon kuuluu hyväksyvä asenne itseä kohtaan. Kokeile, voitko tarkastella itseäsi neutraalisti pienen välimatkan päästä ja vain todeta sen, millainen olet, mitä tarvitset ja miten toimit eri tilanteissa. Voitko hyväksyä kaiken toteamasi ja suhtautua siihen lempeästi? Hyväksyntä ei tarkoita passiivisuutta tai alistumista johonkin sumeaan ”ennalta määrättyyn”, vaan nykytilan havaitsemista ilman kritiikkiä ja arvostelua. Hyväksyntä on avain itseymmärrykseen, omien tarpeiden kuunteluun ja tarvittaessa myös muutosten tekemiseen.

Itsemyötätuntoa voi kehittää

Toisille itsemyötätunto on helpompaa, kun taas toisilta se edellyttää enemmän tietoista psyykkistä työtä ja sisäisen puheen muokkaamista. Itsemyötätuntoa voi harjoitella muun muassa tarkkailemalla omaa sisäistä puhettaan, sitä, miten puhuu itselleen ja itsestään. Voi ottaa tavoitteeksi puhua itselleen kuten itselle rakkaille ihmisille eli ystävällisesti, myötätuntoisesti ja kannustavasti. Usein, etenkin ystävien keskeneräisyyteen on helppo suhtautua myötätuntoisesti mutta omaa toimintaa tarkastellaan hyvinkin kriittisesti. Jos ystävä ei jaksa tai osaa, sanot luultavasti ”Ei se haittaa” tai ”Pärjäsit riittävän hyvin”. Itsemyötätunnossa on kyse samanlaisesta asenteesta itseä kohtaan. Itsemyötätuntoa voi kartuttaa keskittämällä energiaa ja aikaa itselle iloa ja tyytyväisyyden tunteita tuoviin asioihin. Onnistumisen kokemuksia voi kirjata ylös ja palata niihin haastavissa tilanteissa itsekannustus mielessä.

Itsemyötätuntoa voi tarkastella ja kartuttaa seuraavien ohjeiden avulla:

  • Ole kiinnostunut siitä, miltä sinusta tuntuu. Itsemyötätunto on lempeän huomion suuntaamista omaan olotilaan.
  • Vastaa omaan kokemukseesi välittäen, huolenpidolla ja ystävällisyydellä. Viestitä itsellesi, että tarpeesi on kuultu ja otettu todesta.
  • Kohtele itseäsi lempeästi vaikeina aikoina. Siinä missä usein palkitsemme itseämme onnistumisista, voimme myös lohduttaa itseämme vastoinkäymisissä.
  • Pyri olemaan itsesi paras ystävä. Itsemyötätuntoista asennetta voit etsiä kohtelemalla itseäsi niin kuin kohtelisit hyvää ystävääsi. Pyri lievittämään vaikeaa oloa ja anna itsesi iloita hyvistä hetkistä.
  • Käy päivän aikana läpi asioita, joista voit itseäsi kiittää. Näitä voivat olla esimerkiksi itsesi huomioiminen, liiallisista vaatimuksista luopuminen ja itsellesi tärkeisiin asioihin keskittyminen sekä hyvien yritysten tunnistaminen lopputuloksesta riippumatta.
  • Näe arvosi muutenkin kuin tekojen kautta. Olet hyvä ja riittävä sellaisena kuin olet.

Kaikenlaisten tunteiden hyväksyminen

Itsemyötätuntoon liittyy olennainen tunnetaito: kaikenlaisten tunteiden salliminen ja hyväksyminen. Voimme tukea itseluottamustamme ottamalla vaikeudet ja vastoinkäymiset vastaan hyväksyvästi ja suhtautumalla omiin reaktioihimme ymmärtäväisesti ja myötätuntoisesti. Vastoinkäymiset herättävät meissä pettymyksen, vihan ja surun tunteita. Näitä tunteita on hyvä tarkastella ja oppia hyväksymään ne elämään kuuluviksi tunteiksi siinä missä toiveikkuuden, ilon ja tyytyväisyyden tunteet. Ikävät tunteet ja ahdistavat ajatukset eivät huuhtoudu pois itsestään, sen sijaan niiden välttely kuluttaa mieltämme ja vie energiaamme, jonka voisimme suunnata uusiin haasteisiin ja uusien tavoitteiden saavuttamiseen.

On hyvä opetella katsomaan tilanteita erilaisista näkökulmista esimerkiksi keskustelemalla tilanteista ystävän, kollegan tai kumppanin kanssa, kokeilla asettua eri rooleihin ja tarkastella omia toimintatapoja objektiivisemmin. Yhdessä ystävän tai kollegan kanssa voi pohtia, millaisia uusia keinoja voisi kokeilla haasteiden ja vastoinkäymisten hyväksymiseksi ja niiden kääntämiseksi oppimiskokemuksiksi. Tärkeää on siis yrittää opetella suhtautumaan mielen sisältöihin uudella tavalla ja näin vähentää latistavien ajatusten vaikutusvaltaa. Uusi ajattelu- ja toimintatapa voi vaatia paljon harjoitusta – onneksi aivot muovautuvat, ja ne radat voimistuvat, joita toistetaan.

Tekstissä on hyödynnetty: Lifestyle ja hyvinvointi-lehti, Oodia Media, Itsemyötätunto – YTHS, Yrittäjän työkirja hyvään elämään TTL_978-952-391-028-7.pdf (julkari.fi)

Blogi on osa Kuopionseudun Uusyrityskeskuksen toteuttamaa Yrittäjän Uusi Suunta-palvelua. Palvelu on tarkoitettu Kuopiossa, Siilinjärvellä, Rautavaaralla tai Kaavilla toimiville yksin- ja mikroyrittäjille, jotka tarvitsevat tukea liiketoiminnan kehittämisessä sekä työssä jaksamisen ja hyvinvoinnin edistämisessä.