Yrittäjän työhyvinvointi viittaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja terveyteen, jonka puitteissa hän harjoittaa liiketoimintaansa. Yrittäjän työhyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät, kuten työkuorma, stressitasot, työn ja vapaa-ajan tasapaino, taloudelliset paineet, henkilökohtaiset odotukset ja johtamistaitojen hallinta. Yrittäjän työpäivät voivat olla pitkiä ja vaativia, ja hänellä on usein monia vastuita ja paineita liiketoiminnan menestymisestä. Toisaalta moni yrittäjä kokee yrittämisen palkitsevana ja yrittäjyyteen liittyy vahva työn imun kokemus. Yrittäjyydessä on paljon hyvinvointia ja jaksamista vahvistavia elementtejä.

On tärkeää, että yrittäjät tunnistavat oman hyvinvointinsa merkityksen sekä liiketoimintansa, että muun henkilökohtaisen arkensa kannalta, ja pyrkivät aktiivisesti edistämään hyvinvointiaan. Yrittäjänä omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on tarpeellista pitkän aikavälin menestymiselle sekä yrittäjänä että muilla elämän osa-alueilla. Hyvinvoivat yrittäjät ovat paremmin varustautuneita luotsaamaan yritystä, tekemään harkittuja päätöksiä ja ylläpitämään terveellistä työelämätasapainoa. Hyvinvoivalla yrittäjällä on mahdollisuus tukea myös yrityksensä henkilöstön hyvinvointia. Hyvinvoivassa työyhteisössä ilmenee vähemmän työtapaturmia, pitkiä sairauspoissaoloja ja työuupumusta. Hyvinvoiva työyhteisö usein lisää työn tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä työntekijöiden sitoutumista työhön.

Hyvinvointi on aaltomainen prosessi

Hyvinvointi on enemmän jana ja prosessi kuin staattinen tila, jota voi säädellä on-off-napilla. Janan toisessa päässä on terve kehomieli, toisessa päässä uupunut kehomieli. Työssä jaksamisen ja hyvinvoinnin aaltomaisuus on luonnollista ja sinänsä ei huolestuttavaa, mutta voimavaroja on tarkkailtava kuuntelemalla kehomielen lähettämiä viestejä; joskus työkyky ja koettu hyvinvointi hiipuu vähitellen, joskus äkillisesti esimerkiksi sairastumisen vuoksi. Liikumme hyvinvoinnin janalla aiempien kokemusten ja perimän sävyttämänä.

Alla 9 näkökulmaa hyvinvoinnista ja sen vahvistamisesta:

 1. Aseta selkeät rajat: luo rajat työn ja henkilökohtaisen elämän välille. Resursoi aikaa rentoutumiseen, harrastamiseen ja ajanviettoon läheisten kanssa. Vältyt ylitöiltä ja uupumiselta asettamalla itsellesi realistisia odotuksia ja oppimalla tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan jakamaan tehtäviä.
 2. Huolehdi fyysisestä kunnostasi: ylläpidä terveellistä elämäntyyliä asettamalla etusijalle fyysinen harjoittelu, kunnollinen ravitsemus ja riittävä unensaanti. Fyysinen hyvinvointi on yhteydessä henkiseen hyvinvointiin ja huolehtimalla kehostasi voit lisätä energisyyttäsi, keskittymiskykyäsi ja yleistä mielialaasi.
 3. Harjoittele stressinhallintaa: yrityksen pyörittäminen on stressaavaa, joten on tärkeää opetella stressinhallintamenetelmiä. Etsi aktiviteetteja, jotka auttavat sinua rentoutumaan ja rauhoittumaan kuten syvähengitys, jooga ja meditaatio sekä harrastuksia, joista eniten nautit. Pidä taukoja säännöllisesti ja anna itsellesi aikaa palautua.
 4. Etsi tukea ja verkostoidu: ympäröi itsesi verkostolla, josta saat tukea. Verkostoon voi kuulua muita yrittäjiä, mentoreita ja yritysvalmentajia, jotka ymmärtävät millaisia haasteita kohtaat. Osallistu verkostoitumistapaamisiin, liity yrittäjäyhteisöihin, jaa kokemuksia ja näkemyksiä muiden kanssa. Verkostoitumalla voit saada arvokasta tukea, ohjausta ja tunnetta yhteenkuuluvuudesta.
 5. Keskity itsestäsi huolehtimiseen: varaa aikaa tekemiselle, joka palauttaa ja virkistää kuten lukemiselle, kävelylle luonnossa, musiikin kuuntelulle ja harrastuksille, jotka tuovat iloa. Palauttava tekeminen lisää energiaa ja auttaa ylläpitämään positiivisen mielialan.
 6. Oppiminen ja kehittyminen: yrittäjälle oppiminen ja henkilökohtainen kasvu ovat elintärkeitä. Säilytä uteliaisuutesi ja etsi mahdollisuuksia laajentaa osaamistasi, tietojasi ja taitojasi. Osallistu omaan alaasi liittyviin työpajoihin ja seminaareihin. Osallistuminen tapahtumiin lisää ammatillista kehittymistä ja aktivoi ajattelua.
 7. Delegoi ja ulkoista: jos yrityksesi kasvaa, opettele delegoimaan tehtäviä ja vastuita joko yrityksen työntekijöille tai ulkoista tiettyjä tehtäviä. Tällöin lievennät työtaakkaasi ja vapautat aikaa keskittyä liiketoiminnan strategisiin seikkoihin tai osa-alueisiin, joissa asiantuntemuksesi on arvokkainta.
 8. Pidä taukoja ja lomia: salli itsellesi säännölliset tauot työstä ja työssä työpäivien aikana ja pidemmät lomat. Lomailu työstä auttaa sinua latautumaan, saamaan uusia näkökulmia ja tekemään työtä keskittyneemmin ja energisemmin. Lomien pitämättä jättäminen ei ole kehumisen aihe, toisaalta ei häpeäkään, jos siihen ei ole jonakin ajanjaksona pystynyt.
 9. Reflektoi ja juhli saavutuksia: tarkastele ja juhli saavutuksiasi pitkin matkaa. Tunnista ja anna tunnustusta kovalle työllesi ja menestyksellesi, jolloin nostat motivaatiotasi ja tyytyväisyyden tunnetta. Lomakkeen yläreuna

Kehomielen hyvinvoinnin tarkistuslista

Työuupumus on tila, jossa yrittäjä kokee pitkittyneen työstressin ja kuormituksen seurauksena fyysisiä, psyykkisiä ja emotionaalisia oireita. Yrittäjien työuupumus voi johtua useista tekijöistä kuten jatkuvasta työpaineesta, vastuun taakasta, työn ja yksityiselämän epätasapainosta, taloudellisista paineista ja päätöksentekoon liittyvästä stressistä. Omaa hyvinvointiaan on hyvä pysähtyä tarkastelemaan säännöllisesti esimerkiksi alla olevan tarkistuslistan avulla. Jos tunnistat itsesi, varaa pikimmiten lääkäriaika. (Kaikkien tunnusmerkkien ei tarvitse täyttyä, muutama riittää).

 1. Fyysiset oireet kuten väsymys, unihäiriöt, päänsärky, ruoansulatusvaivat ja heikentynyt vastustuskyky.
 2. Psyykkiset oireet kuten uupumus, masentuneisuus, ahdistuneisuus, ärtyneisyys, keskittymisvaikeudet ja muistiongelmat.
 3. Emotionaaliset oireet kuten tunteiden turtuminen, kyynisyys, turhautuminen ja alentunut motivaatio.
 4. Lisääntynyt virhealttius, vaikeus tehdä päätöksiä ja ideoida.
 5. Vetäytyminen sosiaalisista kontakteista ja eristäytyminen.

Hyvinvointi on päätös, jota toteutetaan arjen valinnoilla, vaikka toisinaan omat valinnat ovat riittämättömiä. Hyvinvoinnin ylläpitämiseen kannattaa hakea tukea. Tukea voi hakea julkisilta ja yksityisiltä terveysasemilta, valtakunnallisesta Yrittäjän Kriisikeskuksesta, paikallisesta Kriisikeskuksesta sekä uusyrityskeskuksesta ja alueen kehittämisorganisaatioista. Vertaistukea voi löytää myös sosiaalisesta mediasta.

 

Tekstissä on hyödynnetty ChatGPT:tä, Telma 3/2022, s. 32–33 ja kirjoittajan aiempaa tietämystä teemasta.

Yrittäjän Uusi Suunta-blogi on osa ESR-rahoitteista Yrittäjän Uusi Suunta-palvelua, jossa tuetaan mikroyritysten liiketoiminnan kehittymistä ja yrittäjän työssä jaksamista.