Sosiaalinen hyvinvointi on muun muassa taitoa olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja kykyä osallistua yhteisöjen toimintaan. Osallistuminen yhteisöihin ja kokemus osallisuudesta luovat luottamusta ja hyvinvointia. Myönteiset sosiaaliset suhteet perheen ja muiden läheisten kanssa toimivat pohjana ammatilliselle verkostoitumiselle. Verkostoissa yrittäjät voivat vahvistaa osaamistansa, luoda tunnetta yhteenkuuluvuudesta ja lisätä kykyänsä toimia muuttuvassa toimintaympäristössä.

Verkostot ovat yhteistoimintaa, josta kaikki verkoston jäsenet hyötyvät omalla tavallaan. Verkostot koostuvat erilaisista toimijoita, joilla on sekä yhteisiä että yksityisiä tavoitteita. Verkostojen toiminta perustuu yhteisten tavoitteiden lisäksi vastavuoroisuuteen, sitoutumiseen ja luottamukseen.

Verkostoituminen on ihmisten tapaamista, heihin ja heidän osaamiseensa tutustumista. Tapaamalla ja tutustumalla ihmisiin yrittäjä voi löytää yhteistyökumppaneita, uusia ideoita ja uusia asiakkaita, jotka auttavat häntä kehittämään yrityksensä toimintaa. Aktiivinen osallistuminen verkostoihin lisää yrityksen tunnettuutta ja mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä yllättävienkin tahojen kanssa. Uusyrityskeskukset, maakunnalliset ja paikalliset yrittäjäjärjestöt, kuntien elinkeinopalvelut, kauppakamarit, kehitysyhdistykset ja oppilaitokset kokoavat yhteen yrityksiä ja yrityskentän muita toimijoita yhteen erilaisiksi verkostoiksi. Näissä verkostoissa järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia kuten koulutuksia, kehittämistyöpajoja, yhteistyöpäiviä, infotilaisuuksia ja illanviettoja.

Verkostotapaamisissa yrittäjä voi jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan, tulla kuulluksi ja kohdatuksi, toisin sanoen saada vertaistukea kanssayrittäjältä, sillä useimmiten vain toinen yrittäjä voi ymmärtää niitä haasteita, joita yrittäjä kohtaa arjessaan. Verkostoituessaan yrittäjät voivat jakaa vinkkejä muun muassa siitä, miten huolehtia omasta jaksamisesta, kehittää omaa osaamista, toimia esihenkilönä ja tehostaa somemarkkinointia. Niin ikään kokemukset, parhaat käytännöt ja uudet toimintatavat leviävät verkostoissa. Verkostojen avulla yritys voi menestyä paremmin, sillä erilaiset verkostot mahdollistavat liiketoiminnan kehittämisen ja laajentamisen.

Verkostoituminen on kuin löytöretki; koskaan ei tiedä, mitä mielenkiintoista sieltä löytyy. Verkostoista yrittäjä saa vertaistukea, neuvoja ja apua monenlaisiin asioihin, jopa sellaisiin, mihin hän ei tiennyt tarvitsevansa apua. Uusien näkökulmien ja ideoinen lisäksi verkostoista, saa uusia asiakkaita eli lisää töitä. Verkostot auttavat yrittäjää irrottautumaan työstä ja virkistäytymään, joten verkostoituminen (sopivissa määrin) lisää yrittäjien työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Konkreettisen avun ohella yrittäjätarinoista sekä ajatusten ja ideoiden jakamisesta voi saada inspiraatioita, henkistä nostetta ja oivalluksia niin yrittäjänä toimimiseen kuin yksityiselämään.

Laadi verkostoitumissuunnitelma

Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ovat arvossa viimevuosien koteloitumisen; etätyön, etäharrastamisen ja etäseurustelun jälkeen. Lähitapaamisten uusi tuleminen avaa mahdollisuuden luoda uusia tuttavuuksia ja voidella verkostoitumistaitoja. Verkostoitumistaitoja voi hioa vaikkapa yrityskummin kanssa (joka on jo itsessään verkostoitumista). Verkostoitumistaitoihin kuuluvat muun muassa kyky kuunnella, kysyä ja kommentoida sekä tarjota apua, kysyä toisen mielipidettä ja pyytää apua. Tärkeintä on oma aktiivisuus ja halu verkostoitua.

Aloita verkostoituminen määrittelemällä verkostoitumisen tavoitteet. Pohdi, mikä sinua motivoi verkostoitumaan. Millaisia verkostoja koet kaipaavasi; toivotko löytäväsi asiakkaita, yhteistyökumppaneita, vertaistukea, alihankkijoita, ystäviä? Mieti seuraavaksi, mistä voisit löytää haluamiasi verkostoja. Valitse itsellesi sopiva verkostoitumisen tapa ja luontevimmat verkostoitumiskanavat. Jos tapaamiset kasvotusten tuntuvat väkinäisiltä, verkostoidu sosiaalisessa mediassa ja osallistu webinaareihin ja muihin etäyhteydellä toteutettaviin tilaisuuksiin. Ehkä ystävän ottaminen mukaan face-to-face-tilaisuuteen saa olosi tuntemaan luontevammaksi? Etsi itseäsi kiinnostavia verkostoja sosiaalisesta mediasta, liity itsellesi luontevaan somekanavaan ja -ryhmiin ja seuraa mielenkiintoisia toimijoita. Käy läpi tulevia paikallisen yrittäjäjärjestön järjestämiä tapahtumia ja valitse muutama toimintaasi ja tavoitteisiisi sopiva miellyttävältä vaikuttava tapahtuma, johon osallistut.

Verkostoitumistapaamisiin osallistumista helpottaa, kun harjoittelet itsellesi sopivan esittelypuheen omasta osaamisestasi. Pohdi, mitä haluat ja mitä on tarpeen kertoa itsestäsi ja yrityksestäsi, kuten millaisia palveluita ja tuotteita tarjoat, millaisia tarpeisiin sinulla on ratkaisuja ja miten asiakas hyötyy osaamisestasi. Ennen tilaisuutta innostuta itsesi kohtaamaan uusia ihmisiä esimerkiksi muistelemalla, miten olet aiemmin tutustunut uusiin ihmisiin ja miten nuo ihmissuhteet ovat rikastuttaneet kokemusmaailmaasi.

Etukäteen on vaikea määritellä, mitä iloa kustakin verkostosta voi olla. Vain osallistumalla tapahtumiin avoimella myönteisellä mielellä ja luottamalla siihen, että muut haluavat sinulle hyvää, voi verkostoista syntyä hedelmällisiä tuttavuuksia. Muista, että verkostoja on kaikkialla eli voit verkostoitua, missä tahansa: harrastuksissa, matkustaessa, koulutuksissa, messuilla ja kauppareissulla.

Ole sellainen kuin kulloinkin olet. Lopulta verkostoitumisessa on kysymys ihmisenä olemisesta ihmiselle.

Tekstissä on hyödynnetty seuraavia lähteitä:

Yrittäjän työkirja hyvää elämään-opas TTL_978-952-391-028-7.pdf (julkari.fi)

Yrittäjä, harjoittele verkostoitumisen taitoa | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2022, Kuopionseudun Uusyrityskeskus

Kohti omannäköistä yrittäjyyttä, Leena Ståhlberg